Πολιτική ποιότητας


test-quality-assurance

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να διασφαλίζεται η ποιότητα για κάθε κόστος. Με γνώμονα τη λογική αυτή αλλά και με σεβασμό προς τους πελάτες μας των σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών, εφαρμόζουμε πιστά τις κατασκευαστικές κατευθυντήριες των διελάσεων αλλά και των λοιπών προμηθευτών μας.

Όλα τα προϊόντα της ΘΥΡΑ (Θαμνίδης Χρήστος, ΑΦΜ 065952882, Αρ ΓΕΜΗ 12438646000) διαθέτουν πιστοποίηση CE στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΕ 89/106 για τα δομικά υλικά και των εναρμονισμένων προτύπων ΕΝ 14351-1 και ΕΝ 13830 από το 2009.

Η συνεχής αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου καθώς επίσης και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος εξασφαλίζουν την άριστη κατασκευή αλλά και την εγκατάσταση των προϊόντων μας.