Παράθυρο Alumil S700


To S700 είναι το κορυφαίο ανασυρόμενο σύστημα για πολύ μεγάλα ανοίγματα, με εντυπωσιακά και εκτός ανταγωνισμού χαρακτηριστικά.

 • Πολύ μικρό ύψος φύλλου 84mm και πλάτος 70mmΚεντρικό προφίλ-γάντζος επαλλήλου πλάτους μόνο 47mm, για μέγιστη ορατότητα, και ενισχυμένα προφίλ για δυνατότητα κατασκευών ύψους έως 3,00m
 • Κρυφό κατωκάσι που ενσωματώνεται στο δάπεδο
 • Έξυπνο σύστημα απορροής υδάτων με εξαιρετικές επιδόσεις και κάτω από ακραία καιρικά φαινόμενα
 • Ειδικό εξάρτημα απορροής κάτω από τα κεντρικά προφίλ-γάντζοι επαλλήλων συρομένων, που διατηρεί την υδατοστεγάνωση
 • Ειδικά διελασματικά πολυαμίδια 24mm, που αποτρέπουν την εμφάνιση του φαινόμενου της «μπανάνας», στις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
 • Υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης (Uw έως και 1,3 W/m2k)
 • Δυνατότητα χρήσης του ίδιου οδηγού περιμετρικά του ανοίγματος δίχως να επηρεάζονται οι εξαιρετικές επιδόσεις του συστήματος
 ΧΑΡΑΚTΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
Βάθος οδηγού
168,5 mm
Βάθος φύλλου 70 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής
115,2 mm
Βάρος φύλλου
300 + 100 Kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης
32 mm
Πάχος διατομών έως  2,2
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος συστήματος Insulated
Uf από 2,9
Εξωτερική εμφάνιση Ίσιο
Είδος θερμομόνωσης
Υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο 20 mm
Τρόπος κίνησης Συρόμενο – Ανασυκούμενο
Μηχανισμός GU 934
Τυπολογίες
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
 • ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
 • ΦΙΛΗΤΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ
 • ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
 • ΓΩΝΙΑΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
 • ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ